Høyre vil hindre at folk betaler null i skatt når de fjerner formuesskatten.I boken «Mennesker, ikke milliarder» fra 2011 garanterte Høyre-leder Erna Solberg at hun «kort og godt ikke vil ha nullskattytere i Norge", skriver VG Nett.

- Det løftet står jeg selvsagt ved. Nå ser vi på ulike modeller. Når vi er ferdig, skal vi presentere retningen i våre forslag, sier Erna Solberg til VG.

Høyre ønsker ikke å fjerne formueskatten fullt ut før det er nye skatteregler på plass. Nettopp for å forhindre nullskatteytere.

«Høyre blir under min ledelse ikke med i en regjering som aksepterer at folk kan bli nullskattytere», erklærte Solberg i boken.

Erna Solberg påpeker at Audun Lysbakken og SV har vært med på flere skatteskjerpelser uten å varsle velgerne før valg.

- Audun Lysbakken fortalte ikke sine velgere i 2005 at SV ville være med og doble skatten på arbeidende kapital. De varslet heller ikke den enorme skatten på biodiesel som regjeringen innførte over natten, sier Erna Solberg til VG.

- Med unntak av studenter og minstepensjonister skal alle som har en inntekt betale skatt. Men ingen skal trenge å ta opp lån eller tømme bedriftene for mer enn overskuddet for å betale formuesskatt, slik mange tvinges til nå.Det er ikke rimelig at folk som eier bedrifter med tap skal betale skatt, i alle fall ikke i år hvor de ikke tar ut utbytte. Det vi ønsker å beskatte er uttaket til forbruk og private investeringer.

- Vi sitter ikke på Stortinget og snekrer skattesystem. Endringer og konsekvenser må selvsagt utredes skikkelig. Vi fjerner ikke formuesskatten helt før vi har på plass et system som gjør at alle med skatteevne betaler skatt, sier Solberg.

Les hele saken på VG Nett her.