Tage Pettersen sitter i disse dager i forhandlinger med borgerlige partier i Moss om hvordan kommunen skal styres de neste fire årene. Det er Høyre, FrP, Venstre og KrF som forhandler.

– Ingen av partiene som sitter i forhandlinger har motforestillinger om å ta i bruk nye virkemidler. Konkurranseutsetting av tjenester er et av flere tiltak vi vil vurdere. Det viktigste for oss er at man ikke går på bekostning av kvalitet, men tar i bruk tiltak som gir brukerne bedre tjenester, sier Tage Pettersen.

- På generelt grunnlag vil Høyre gå inn for fritt brukervalg. Det er her naturlig å starte med større valgfrihet innen hjemmebaserte tjenster, så får vi senere drøfte sykehjemsdrift, sier Tage Pettersen.

Les hele saken her.


Får velge privat eller kommunal hjemmehjelp
Høyre har i samarbeid med andre borgelige partier sørget for at i overkant av en fjerdedel av Norges befolkning har fått mulighet for fritt brukervalg i hjemmetjenesten eller i hjemmesykepleien. Les mer her.