- Frem til nå har man kunnet avskrive vindkraftanlegg enda raskere i Sverige. Ved å harmonisere avskrivningsreglene mellom Norge og Sverige, unngår vi at regelverket påvirker hvor utbyggingen skjer, sier energipolitisktalsmann og stortingsrepresentant, Odd Henriksen.

De nye avskrivningsreglene foreslås å gjelde investeringer fra og med 2015 til og med 2020 når godkjenningsperioden for norske elsertifikatanlegg utløper.

- Dette er fantastiske nyheter for norsk næringsliv, norsk verdiskapning og kompetanseutvikling. Ikke minst vil ringvirkningene av harmoniseringen med Sverige være stor med tanke på underentreprenører, infrastruktur og kraftkrevende industri, sier Henriksen.

Vil utløse grønne milliardinvesteringer

Hittil har svenskene ligger langt foran Norge i utbyggingen av vindkraft, til tross for en felles finansieringsordning og bedre vindforhold på norsk side av grensen. Henriksen tror forslaget til regjeringen vil føre til grønne milliardinvesteringer.

- Fra 2005 – 2013 ble det bygget 238 vindmøller. Tallene fra NORWEA viser at anslått antall nye vindmøller fra 2013 – 2020 vil være hele 804. Totalt vil dette kunne gi grønne milliardinvesteringer opp mot 25 milliarder kroner, og ny fornybar kraftproduksjon tilsvarende cirka 9 ganger Drammens årlige strømforbruk, sier Henriksen.

Regjeringen har også satt i gang store utbyggings- og vedlikeholdsinvesteringer i sentral- og regionalnettet, som skal bidra til å øke forsyningssikkerheten av norsk kraft.

- Hver eneste uke, de neste fire årene, gjøres det utbyggings- og vedlikeholdsinvesteringer i sentral- og regionalnettet for nesten 140 millioner skattekroner. I tillegg reduserer vi konsesjonsbehandlingstiden for utbygging av kraft og overføringsnett for elektrisk kraft, avslutter Henriksen.