Regjeringen jobber for å utvikle en skole hvor elevene lærer mer. Vi vet at lærerne er nøkkelen til dette. Da må vi sikre at lærere og skoleledere får mer tid til kjerneoppgavene, god ledelse og god undervisning.

- Som kunnskapsminister har jeg en jobb hvor jeg er så heldig at jeg besøker mange skoler – og snakker med mange lærere. Veldig ofte handler disse samtalene om tidstyver i skolen. I dag har vi fått den kartleggingen vi trenger for å kunne forenkle arbeidshverdagen til de som jobber i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til VG.

Mange lærere opplever at de har for liten tid til elevene, og at de bruker for mye tid på å fylle ut skjemaer. De opplever at krav om dokumentasjon og rapportering går ut over deres kjerneoppgave, nemlig å lære elevene det de skal lære.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen støtter hovedkonklusjonene i rapporten og legger vekt på at oppfølgingen nå må skje både nasjonalt og lokalt.

– Jeg vil ta initiativ til at både departementet og Utdanningsdirektoratet nå kritisk gjennomgår nasjonale krav. Like viktig er at det at kommunene vurderer sine egne lokale krav og arbeider for forenklinger, sier kunnskapsministeren.

Kunnskapsdepartementet vil se på de nasjonale rapporteringskravene. Det er også viktig at KS, sammen med kommunene og fylkeskommunene, bruker den kunnskapen vi nå har fått for å gå kritisk gjennom de lokale dokumentasjonskravene – og se hvordan de kan reduseres.

Torbjørn Røe Isaksen er allerede klar til å gå i gang med å fjerne følgende tidstyver:

  • Kartlegging av norskferdigheter hos elever med annet morsmål enn norsk og samisk.
  • Rapportering og dokumentasjon via datasystemer "som ikke snakker sammen".
  • Skriftlig underveisvurdering skal forenkles og gjøres frivillig for skolene.

- Vi må aldri miste målet av syne: Åskape en skole hvor elevene lærer mer, avslutter kunnskapsministeren.