Høyres Linda Hofstad Helleland er saksordfører for forslaget fra Frp om å oppheve forbudet mot proffboksing. Høyre, Frp og KrF står sammen om å endre loven for at Brækhus kan konkurrere på hjemmebane.

– Det er spesielt av regjeringspartiene å tviholde på dette forbudet. Norge er det eneste landet i Europa som har forbud mot proffboksing og det gjør at utøvere som Brækhus må bo i utlandet for å drive med idretten sin, sier Helleland.

- Jeg hadde lyst til å fortelle komiteen om hva boksingen har betydd for meg, sa Brækhus da hun innledet høringen.

Hun påpekte videre at ingen boksere går i ringen uten å være klar over risikoen. Hovedargumentet for å opprettholde forbudet er begrunnet i de medisinske skadevirkningene boksing har, særlig når det gjelder hjerneskader som følge av slag mot hodet.

På spørsmål om akkurat dette svarte Brækhus at det er risiko forbundet med all toppidrett.

Brækhus brukte tid på å fortelle komiteen om den grundige helsemessige oppfølgingen hun får i Tyskland, der hun for tiden bor.

Cecilia Brækhus vant i år folkets idrettspris under Idrettsgallaen for sine prestasjoner og VM titler.