I Dagens Næringsliv onsdag sier Høyre-leder Erna Solberg at hun støtter den svenske statsministeren Fredrik Reinfeldts utspill om å la eldre jobbe lengre.

Frivillig og lystbetont

- Jeg er enig i Reinfeldts budskap om at alle bør jobbe lenger. Men selvfølgelig frivillig - og lystbetont. Jeg tror nemlig folk er interessert i å stå lenger i arbeidslivet, sier Erna Solberg, til Dagens Næringsliv.

Den svenske statsministeren har foreslått å øke aldersgrensen til 75 år, for å beholde velferdsnivået under stadig stigende levealder.

Eldre har kompetanse

Solberg mener det er en utfordring for arbeidsgivere å legge til rette for at arbeid etter 67 år blir fristende. Høyre-lederen vil arbeide for å fjerne regler som tvinger frem avgang ved 67 eller 70 år, uansett om regelen er bedriftsintern eller statens hovedregel.

- Eldre har kompetanse, og vi trenger dem. Ett av bedriftsbesøkene som har gjort meg glad i det siste, var besøket på strikkebedriften Oleanna. Der var finskredderen 73 år, og en annen var 78 år og jobbet fortsatt halv tid, sier Solberg.