- Politikken har i åtte år dreid seg om å ha balanse i økonomien og bruken av oljepenger. Stoltenberg har aldri vært interessert i å gå inn i debatten om hva vi bruker pengene på. Vi ønsker å dreie mer av pengebruken over på forskning, kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser fordi det gjør økonomien mer robust og mer produktiv. Det er i hvordan markedene våre fungerer og hvor god økonomien er, at vi finner kimen til produktivitet, sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten.

Hun peker på tall som viser hvordan den norske produktiviteten de siste årene ikke har steget like mye som lønnsveksten (se illustrasjon under). På sikt mener hun det er et stort problem.

- Det svenskene har klart over lang tid, er å ha høyere produktivitetsvekst enn de andre nordiske landene. Nå er de blant landene i Europa som har vekst igjen. Vi har nedsatt en produktivitetskommisjon for å se hva vi kan gjøre, men vi tror det har mye med investeringene deres bedrifter gjør i forskning og utvikling. Det gjør at de blir gode på prosesser i industrien, som bidrar til produktiviteten og avkastningen de får. I Sverige bruker næringslivet en langt større andel av BNP på forskning sammenlignet med Norge. Derfor er vi opptatt av å stimulere særlig det som er bedriftsnært, det som kan omsettes i utvikling og bedre produktivitet, sier Solberg til Aftenposten.

Les hele saken på Aftenpostens nettsider her.