Kunnskapsministeren vil ikke bare se på hvordan elevene deres gjør det på prøvene.

Åretsnasjonale prøver i lesing for 5., 8. og 9. trinn ble publisert tirsdag, og viser at færre elever i år enn i fjor presterer på det laveste nivået. Det er likevel store forskjeller mellom fylkene og kommunene, skriver Dagsavisen onsdag.

De nasjonale prøvene er kritisert for bare å gjenspeile bakgrunnen til elevmassene på de ulike skolene og ikke si noe om skolen er god eller ikke. Dette ønsker den nye kunnskapsministeren å gjøre noe med.

– I dag har vi ikke noe godt mål på hvor mye skolen hjelper og hva man faktisk lærer på skolen. En skole som for eksempel løfter mange elever med store lese- og skrivevansker til et middels nivå, kan være mye bedre enn en skole som har elever på middels nivå som ikke klarer å løfte dem noe særlig videre, sier Isaksen ifølge NTB.

Han ønsker åoffentliggjøre resultatene også for den enkelte skole, og da vil han samtidig forsøke å få fram hvilke skoler som gir mest læring.

En rekke undersøkelser har vist at det er foreldrenes utdanningsnivå som har mest å si for hvor godt eleven presterer på skolen. Isaksen sier han ønsker at resultatene skal bli korrigert for elevsammensetningen for å få et bedre bilde av hvilke skoler som løfter elevene mest fra deres utgangspunkt, skriver Dagsavisen onsdag.