På landsbasis er det under én prosent av ungdomsskoleelevene som tar fag på videregående nivå. Situasjonen er imidlertid bedre i Oslo, og nå vilkunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) satse mer på de aller flinkeste elevene, skriver TV2.no.

Høyre vil legge til rette for at flere elever kan gå forsert løp. Den virtuelle matematikkskolen har også gjort det mulig for elever på ungdomstrinnet å ta matematikk på videregående nivå, uavhengig av hvor de bor. Undervisningen foregår på video, chat eller e-post, skriver TV 2 på sine nettsider.


- I tillegg vil de gjøre det slik at man kan ta faget på nytt, om man ikke blir fornøyd med karakteren man får om man prøver seg på forsert løp. Det kunne man ikke før og kan ha vært avskrekkende for mange, sier Isaksen til TV 2.

– Jeg er enig i at vi må gjøre mye mer enn i dag og vi er nødt til å både ha digitale verktøy tilgjengelig. Det kan hende vi skal se på om skolen skal få en sterkere forpliktelse også. Til å tilby elevene mer avansert matematikk dersom de er flinke. Vi må huske på at også flinke elever har rett på tilpassa opplæring,sier kunnskapsministeren.