Vårt Land omtaler dette i dag etter at avisen tidligere presenterte en lang liste over ideelle institusjoner som har måttet legge ned tilbudet innen rusbehandling, barnevern og annen omsorg fordi de taper i helseforetakenes anbudskjør.

Til Vårt Land sier Erna Solberg at Høyre nå ber helsemyndighetene gjøre følgende:

  • Pågående anbudsrunder gjennomføres.
  • Andre avtaler opprettholdes. Dermed fryses dagens ideelle omsorgsløsninger, slik at frivilliges og små private aktørers tilbud ikke forsvinner.
  • Helseforetakene får tilleggsbevilgninger som en slags kompensasjon for at dagens tilbud beholdes og anbud fryses.

- Utrolig mye ideell og annen privat virksomhet og kompetanse kan gå tapt på kort tid om regjeringens råkjør med anbud innenfor helseforetakene får fortsette. Praksisen kan slå tilbake og ramme hele ordningen med anbud, påpeker Erna Solberg.