Regjeringensprognoser for antallet asylsøkere var ca. 5 000. Tallene for august 2008 viser imidlertid at det er ventet ca. 15.000.


Årsakene kan være flere. Det er et faktum at våre naboland Sverige og Danmark har strammet inn sin asylpolitikk, i likhet med andre europeiske land, men at Norge ser ut til å gå i motsatt retning. Regjeringen erkjenner også i Revidert nasjonalbudsjett for 2008 at det kan "være skapt et bilde utad om at Norge har en mer liberal politikk nå enn før".

- Det må ikke skapes falske forhåpninger om hvem som kan få asyl i Norge. Myndighetene må sikre en effektiv og rask behandling av søknadene slik at de som ikke har rett til asyl raskt kan transporteres ut av Norge, og det må sikres trygg og god bosetting i kommunene, sier .