I statsbudsjettet som presenteres onsdag setter Høyre-Frp-regjeringenav fem millioner kroner til en ordning som skal forenkle den kommunale saksgangen ved store byggeprosjekter. Forslaget går ut på at det skal bli opp til fylkesmannsembetet å avgjøre hvilke av de statlige innsigelsene som skal sendes videre og ikke - ikke at kommunene får innsigelser fra ulike statlige instanser.

– Det er svært krevende for både private utbyggere og kommuner at man må forholde seg til 21 ulike statlige interesser, som alle snakker med forskjellig stemme, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Aftenposten.

Fylkesmannen skal samordne og ikke minst avskjære de ulike innsigelsene som kommer fra statlig hold. Dette skal gi færre innsigelser, mer forutsigbarhet, forenklet og kortere saksbehandling. Det vil igjen bety sparte penger.

– Den samfunnsøkonomiske gevinsten vil være veldig stor. Vi vet at prosjektene blir dyrere når de holder på lenger. Det er viktig at de ulike sektorinteressene ivaretas, men noen må si hvilke interesser som skal gå foran. Dermed vil det bli større fart i de enkelte prosjektene, sier Sanner.

Det skal bli slutt på at ulike sektorinteresser trumfer saker opp gjennom systemet, i den tro at statsråden til slutt vil lytte. Siden Sanner overtok statsrådsstolen i fjor høst har han mottatt 20 innsigelsessaker. Kun én av disse ble tatt til følge, skriver Aftenposten.

– Mange av de sakene som jeg har fått på mitt bord, har holdt på i årevis, rett og slett fordi den ene interessen har trumfet den andre interessen. Så har disse gått i skytteltrafikk mellom kommune og fylkesmann og andre statlige interesser, sier Sanner til avisen.

Les hele saken i Aftenposten mandag 6. oktober, side 6 del 2.