—NRK-lisensen vokser jevnt og trutt, litt beskyttet fra all annen utvikling i økonomien i samfunnet. NRK kan ikke regne med en tilsvarende vekst i lisensen fremover, sier mediepolitisk talsperson Kårstein Eidem Løvaas i Høyre til Dagens Næringsliv.

Han synes vi skal diskutere om lisensen skal bli lavere og ønsker en debatt rundt hvor mye penger vi bruker på NRK.
—Jeg tror vi kan få fullverdig og godt NRK-produkt, men med å bruke mindre penger, sier Løvaas.

Han mener at en videreføring av lisensen på dagens beløp vil bidra til at veksten bremses opp. Lisensen har de siste årene hatt en nær dobbelt økning enn den øvrige prisveksten. Han mener NRK rett og slett tar seg for godt betalt sammenlignet med andre mediehus.

—Jeg tror folk elsker NRK, og så tror jeg folk synes det er litt guffent hver gang lisensfakturaen kommer i posten. På en eller annen måte skal vi betale for NRK også i fremtiden, men jeg håper vi skal betale litt mindre, sier Eidem Løvaas, han ønsker og et godt NRK i fremtiden, sier han til DN.

Dagens næringsliv har funnet frem til en sammenlikning som viser at kun Sveits tar mer per innbygger i lisens enn Norge.

Kårstein Eidem Løvaas tror også at det snart vil bli slutt på å knytte lisenskravet til TV-apparat.

— Vi ser at folk slutter å kjøpe tv. Over tid vil det føre til at lisensinntektene faller, og at det blir urettferdig i og med at folk konsumerer kringkastingsproduktene på en annen - og gratis - måte. . Da må vi se om den skal være en post på statsbudsjettet eller løses mer som et brukerabonnement med pålogging eller om vi skal differansiere og si at tv og radiotilbudet er gratis, mens nett-tilbudet koster penger.

Løvaas mener det største problemet med at NRK tar seg godt betalt, er at mediebransjen i dag står overfor store utfordringer. Partiets mediepolitiske talsmann mener NRKs profil har gått feil retning med voksende lisensinntekten.

—NRK lever i en beskyttet økonomisk virkelighet som gjør at de har kunnet utfolde seg fritt på veldig mange arenaer. Det begynner å dukke opp en del produkter som NRK kanskje ikke skal fokusere på. Hvorfor skal de eksempelvis drive en rockekanal når det finnes to andre? Er det riktig bruk av pengene? Jeg mener nei.

—Jeg synes det er interessant å spørre kringkastingssjefen om hva han virkelig vil prioritere, slik alle andre norske mediehussjefer har måttet gjøre, avslutter han.