Linda Hofstad Helleland ønsker en avklaring fra Jonas Gahr Støre (Ap). Ønsker Gahr Støre som partileder, parlamentarisk leder og Oslo-representant å støtte en omkamp om E18, eller støtter han Aps samferdselspolitikere på Stortinget?.

– En ny gjennomgang av E18 er det stikk motsatte av det Ap i Stortinget sier. Så hvem skal man lytte til? undrer Helleland.

Aps partisekretær Raymond Johansen, som også er Oslo Aps byrådslederkandidat før høstens kommunevalg, har i Dagsavisen tatt til orde for en «slanking» av E18-utbyggingen.

"Oslopakke 3 bør reforhandles og behandles på nytt i Stortinget", uttalte Johansen til avisen.

Raymond Johansen begrunnet dette både med prislappenen på 40 milliarder kroner, veksten i biltrafikken som han mener utbyggingen vil føre til, og faren for enda dårligere luftkvalitet i Oslo. Helleland viser til at dette ikke harmonerer med det Aps samferdselspolitikere på Stortinget har sagt om saken. Hun påpeker at Arbeiderpartiet her har en oppvisning i dobbeltkommunikasjon.

– Vil Støre som parlamentarisk leder stille seg bak Raymond Johansens uttalelser om å stoppe planen om vestkorridoren? Og i så fall: Er det han eller Aps samferdselspolitikere vi skal forholde oss til?, sier Helleland til Dagsavisen.

Med en årsdøgnstrafikk på opp mot 90.000 kjøretøy er E18 gjennom vestkorridoren i dag landets mest trafikkerte vei.

– De store trafikkproblemene i vestkorridoren fører også med seg spesielt høye utslipp, grunnet kø. Derfor haster det å få på plass en bedre vei som vil sikre bedre trafikkflyt og hjelpe oss med det grønne skiftet, sier Helleland til Dagsavisen.