- Boligkjøp er for de fleste den største enkeltinvesteringen man gjør i livet, og at det derfor er spesielt viktig å ha et regelverk som ivaretar forbrukernes interesser ved denne typen avtaler, sier Hofstad Helleland.

Forbrukerrådet årlig mottar mellom 10000 og 20000 henvendelser om boligproblemer. Byggefeil er et utbredt problem. Høyre mener forbrukers rettigheter verken er godt nok ivaretatt ved kjøp av ny bolig eller ved avhendingskjøp. Kjøper av ny bolig kan blir sittende med en urimelig stor risiko. Dette skyldes delvis en for kort reklamasjonsfrist, og delvis at ordningene som skal sikre at kjøper ikke blir sittende med utbedringskostnadene i tilfeller av blant annet konkurs, ikke er gode nok.

- Det er mange eksempler på at folk har fått familieøkonomien ødelagt som følge av useriøse eller ukyndige aktører i byggebransjen. Kjøpesummen er gjerne på flere millioner kroner, de fleste forbrukere skifter bolig sjelden, har liten erfaring med boligkjøp og konsekvensene er store dersom noe går galt. Det er derfor av stor betydning at forbrukerregelverket nettopp for denne typen kjøp svarer til utfordringene i markedet, sier Hofstad Helleland.

Høyre vil styrke boligkjøpernes forbrukerrettigheter ved

1) at det innføres 10 års reklamasjonsfrist ved kjøp av ny bolig

2) at det innføres en obligatorisk byggeforsikring eller garantistillelse ved kjøp av ny bolig for å redusere alvorlige byggefeil

3) å gjøre tilstandsrapport obligatorisk ved avhendigskjøp. Denne skal være gjennomgått av fagfolk, på selgers hånd og tilgjengelig for alle kjøpere

4) å innføre servicehefte for boliger

5) at bruken og konsekvensene av «som den er» -forbehold gjennomgås for å klargjøre rettstilstanden

Et servicehefte vil gi trygghet for boligkjøper da den vil gi oversikt over boligens historie og fungere som huskeliste for både tidligere og fremtidige eiere av boligen. Det haster med å få på plass et regelverk som er mer tilpasset realitetene i markedet. Det er sterkt uheldig om Stoltenberg-regjeringen lar takstlovutvalgets utredning støve ned i en skuff.

Se mer om saken her.