- Det hjelper ikke bare å ha gått i barnehage, barna må lære norsk der. Vi må sørge for at de som begynner på skolen har et godt nok grunnlag til å følge undervisningen fra dag én slik at de ikke blir hengende etter, sier Ødegaard.

Til tross for at de fleste barna som begynner på skolen har gått i barnehage, mangler mer enn hver fjerde elev tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne følge ordinær opplæring når de begynner på skolen. Aftenposten skrev tidligere denne uken at over 14 000 barn får særskildt norskundervisning. For barn med minoritetsspråklig bakgrunn er andelen hele 70 prosent, selv om 75 prosent av disse barna er født og oppvokst i Norge og 70 prosent har gått i barnehage.

- Vi vet at det å beherske norsk når du begynner på skolen er helt avgjørende for hvordan det går med deg videre i skoleløpet. Derfor må vi starte allerede i barnehagen med å styrke språkopplæringen for de som trenger det, sier Torger Ødegaard.

Den nye barnehagemeldingen inneholder en Oslo-standard for godt språkmiljø i barnehagen. Det skal foretas en vurdering av alle barns språkferdigheter og de som har behov for det skal kartlegges. Slik kan man sikre at tiltak settes inn tidlig nok for de som trenger ekstra oppfølging. Målet er at alle barn skal kunne norsk før skolestart.

- Kom du til landet for kort tid siden forstår jeg at du ikke nødvendigvis klarer å lære det språket flytende før skolestart. Men om vi gjør dette mer systematisk kan vi komme mye lenger med langt flere, sier Ødegaard.

Styrking av norskopplæring i barnehager krever også at flere av de ansatte har gode norskkunnskaper. Alle nyansatte i barnehagene må nå ha minimum norskprøve 3 og det er satt av 2 mill på norskkurs for ansatte. I budsjettet for neste år er det satt av 7 mill. til en språkpakke for barnehagene. Midlene skal brukes til språkkartlegging i barnehagene, språktiltak for barn som trenger ekstra oppfølging og styrking av barnehageansattes kompetanse.

Byrådet har også opprettet en egen barnehageportal som offentliggjør brukerundersøkelser fra barnehagene og en standard for samarbeid mellom barnehage og skole.