Ved valgene i 2001 og 2005 var sykelønn og sykefravær avgjørende stridstemaer.Nå tar Høyre til orde for at det må langt kraftigere lut til.

- Hadde nordmenn vært like friske som for 30 år siden, hadde vi frigjort 50 milliarder kroner til andre oppgaver, sier nestleder i Oslo Høyre og stortingskandidat Nikolai Astrup.

Han mener LO og NHO svikter sitt samfunnsansvar fordi de gjennom å frede IA-avtalen har lagt lokk på debatten.

- Vi ønsker langt sterkere og flere tiltak for å redusere sykefraværet, sier Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre.

Høyre mener strammere regi om fastlegene er sentralt for å få bukt med sykefraværet.

Høyre vil blant annet:

  • Redusere fastlegenes sykemeldingsrett, fra 12 til 6 måneder.
  • Dersom sykmelding skal utvides utover 6 måneder, måsykmelding foretas av en spesialist eller en annen lege enn pasientens fastlege.
  • Øke bruken av uavhengige, rådgivende leger og spesialister.
  • Ansvarliggjøre fastlegene gjennom sterkere bruk av sanksjoner overfor leger som bryter vilkårene for sykemelding.

Høyres Jan Tore Sanner sier Høyre ikke har planer om å foreslå innføring av karensdager eller andre endringer i sykelønnsordningen. Men han vil ikke garantere at partiet vil frede ordningen for de neste fire årene.

- Vi løper ikke rundt med den typen garantier, sier Sanner.