Til VG Nett sier barneombud Reidar Hjermann at både fylkesmenn, kommuner og rektorer sniker seg unna ansvaret for å stanse mobbingen. Hjermann vil straffe disse med mobbebøter.

- Mobbing er et symptom på at det er noe som de voksne rundt barnet ikke har fått til, sier barneombudet til VG Nett.

Høyre sier i sitt stortingsvalgsprogram at Høyre vil styrke arbeidet mot mobbing med konkrete tiltak og kon­krete mål.

Les hele artikkelen på VG Nett