Torsdag varslet statsministeren om at en ny nedgang i europaområdet vil ramme norsk næringsliv, primært norske eksportbedrifter. Erna Solberg deler bekymringen for konkurransekraften til norsk næringsliv, men understreker at det nå er tid for handling.

Handlekraft hjemme

– Jens Stoltenberg uttrykker med jevne mellomrom bekymring over situasjonen ute som han ikke kan gjøre noe med, istedenfor å vise handlekraft hjemme. For hvert år blir vi mindre konkurransedyktige i forhold til utlandet, og når markedene blir mindre, blir det jo enda vanskeligere, sier Høyre-lederen til Dagbladet fredag.

Solberg mener høyt kostnadsnivå og lav produktivitetsvekst er en hovedforklaring til at norske eksportbedrifter sliter. Samtidig etterspør hun en forebyggende strategi fra statsministeren og de rødgrønne.

Produktivitetskommisjon

– Når vi utfordrer de rødgrønne på manglende konkurransekraft, svarer Stoltenberg at det er skapt mange jobber. Denne tilbakelentheten som Stoltenberg viser, og som visker vekk utfordringene, er skadelig for Norge, sier Solberg.

Høyre har fremmet en rekke forslag i Stortinget som vil sørge for å styrke norsk konkurransekraft. Vi har blant annet fremmet forslag om å nedsette en egen produktivitetskommisjon som skal fokusere på produktivitetsfremmede tiltak. Forslaget er til behandling i Stortinget.