- Jeg er enig i at det hadde vært en styrket samordning i Staten med færre departementer. Det vil være min ambisjon, og det er fullt mulig å ha flere statsråder i et departement, sier Erna Solberg til VG fredag.

Det var Akademiker-leder Knut Aarbakke som foreslår å redusere antall departementer i VG fredag.Aarbakke foreslår å kutte ti av 18 departementer.

- Vi gjør det ikke for å redusere antallet ansatte eller for å spare penger - men for å få en bedre og mer helhetlig politikk. I dag er det for mye som faller mellom to stoler og som ingen departementer eller statsråder virkelig føler ansvar for, sier han til VG.

Les saken på side 8 i VG fredag.