Radikalisering, beredskap og angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo, var blant temaene under talen til Statsministeren Erna Solberg under felleskonferansen.

- Det vi har sett de siste ukene er pennens makt og våpnenes avmakt. Demokratiets styrke er at vi diskuterer alt. Autoritære systemers svakhet er at sannheten til slutt opphører, sa Solberg.

Beredskap i fokus

Statsministeren poengterte ovenfor tilhørerne at et skjerpet trusselbilde fordrer beredskap og behovet for å ha to tanker i hodet samtidig.

- For det første må vi være i stand til å beskytte oss. For det andre må vi skape et inkluderende samfunn hvor vi også klarer å fange opp unge mennesker før de lar seg forføre av fanatikere. Begge deler er faktisk like viktig, sa Solberg.

Statsministeren understreket videre at det å beskytte innbyggerne er en grunnleggende oppgave for staten.

- Siden regjeringsskiftet har vi ansatt over 350 nye politifolk og flere er på vei. Vi kjøper inn nye redningshelikoptre, vi sørger for at Forsvarets helikoptre raskere blir tilgjengelige for politiet, vi styrker PST, og vi er helt i innspurten av arbeidet med politireformen, sa Solberg.

Arbeidet mot radikalisering

Statsministeren kom også inn på handlingsplanen mot radikalisering under sin tale mandag.

- Da vi kom inn i regjeringskontorene oppdaget vi raskt at arbeidet for å forebygge radikalisering hadde klare mangler. Derfor var noe av det første vi gjorde, å starte arbeidet med en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, sa Solberg.

Statsministeren påpekte at bekjempelsen av radikalisering ikke er noe regjeringen, kommunene eller politiet kan klare alene, men at det er en samfunnsoppgave.

- Vi må alle ta vår del av ansvaret for å skape et inkluderende samfunn der radikalisering og ekstremisme ikke får vokse frem. Vi skal alle kjenne tilhørighet og få lov til å utvikle oss og bruke de mulighetene vi har.