– Drammen og andre kommuner som lykkes med bosetting og integrering av flyktninger har fokus på muligheter, ikke begrensninger. De utvikler gode løsninger ut fra lokale forhold, og ser på dette arbeidet som en ordinær kommunal oppgave, sier direktør i IMDi og juryleder Geir Barvik til dt.no.

– Drammen skal være en raus og inkluderende by med størst innsats overfor dem som har de største behovene. Derfor ønsker vi å ta vår del av ansvaret for at flyktninger med opphold i landet skal kunne få en ny start med trygge boforhold og muligheter til et selvstendig liv, sier Tore Opdal Hansen (H), ordfører i Drammen til dt.no.

Gjennom programmet "Fra leie til eie" får personer som har bodd i kommunale boliger over en viss tid, dessuten bistand til å kjøpe egen bolig.

Ved å være kreative har kommunen løst mange av boligutfordringene. Det har gitt rom for å ta imot de mest vanskeligstilte flyktningene, mener IMDI.

Les hele saken på dt.no her.