- Vi har lagt opp til at 25 lærere årlig skal kunne få videreutdanning! Vi har utarbeidet en god strategi sammen med hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet og med rektorene med mål om at alle lærere som mangler kompetanse i tråd med de nye reglene skal få dette i løpet av en 10 års periode, sier ordfører Erik Hanstad i Elverum.