Asker kommer best ut i Forbrukerrådets kommunetester. Testene viser at det er en klar sammenheng mellom folketall og hvor godt kommunene leverer, skriver Nettavisen.

Les hele listen her