I mange år har den Høyre-styrte kommunen drevet enestående bosettings- og kvalifiseringsarbeid, og hatt en vilje til å bosette mange flyktninger. I 2015 tok Molde imot like mange Syria-flyktninger som de var blitt oppfordret til. 

Suksessfaktorer:

Tydelige forventinger fra kommunen

• Et velfungerende introduksjonsprogram

• Godt, tverrfaglig samarbeid internt

• Samarbeid om videregående opplæring

• Samarbeid med frivillige organisasjoner

• God utnyttelse av det private boligmarkedet

• Konstruktivt samarbeid med lokalt næringsliv

• Bredt samarbeid med frivillige aktører

Ordfører Torgeir Dahl forteller at det er stor politisk oppslutning rundt bosetting av flyktninger i Molde, og stort engasjement både fra næringslivet og fra frivilligheten.

Les mer på Mitt Høyre.

.