Jessheim i Ullensaker kommune får en ferdig bygget ungdomsskole til hele 750 elever for kun 250 mill, takket være et offentlig-privat samarbeid (Ullensaker kommune og Veidekke). 

Les hele saken her.

Prosjektet gjennomføres som offentlig-privat samarbeid (OPS), som innebærer at Veidekke både utvikler, prosjekterer, bygger og drifter skolen. Det er også Veidekke som har vært ansvarlig for å finansiere prosjektet. Ullensaker kommune leier skolen i 25 år, og i leieperioden vil Veidekke sørge for drift og vedlikehold gjennom en egen driftsavtale. Etter de fem første årene skal deler av driftsavtalen reforhandles.