Det skriver regjeringen.no på sin nettside. Her kan du se en oversikt over hvilke kommuner og skoler som benytter seg av prosjektet, blant dem mange Høyre-styrte kommuner.

Pilotprosjektet med programmering som valgfag starter skoleåret 2016-2017, og varer til og med skoleåret 2018-2019. 146 skoler fordelt på 53 kommuner får delta i forsøket. I alt søkte 74 kommuner og 9 friskoler om å være med.

– Det er flott at så mange skoler og kommuner ønsker å bli med i utprøvingen av det nye valgfaget. Dette viser at interessen for programmering er stor ute på skolene, og ikke minst blant lærerne, sier kunnskapsministeren.

Lage roboter

I det nye valgfaget skal elevene blant annet lære hvordan datamaskiner og ulike dataprogram fungerer. De skal også få opplæring i programmeringsspråk og deres bruksområder. Eksempler på oppgaver elevene kan få er å programmere egenutviklede roboter, og å lage enkle dataprogram eller animasjoner.

– Å lære å kode gir elevene nye metoder for problemløsning, og muligheter til å jobbe kreativt. Å ta koding, spillprogrammering og 3D-design inn i skolen kan gjøre fagene mer relevante og motiverende, sier Røe Isaksen.

Høsten 2015 la regjeringen frem en ny, nasjonal realfagsstrategi. Målet er få færre barn og unge som presterer på lavt nivå i matematikk, naturfag og teknologi – og flere som presterer på høyt nivå.

Viktige erfaringer

– Ved å prøve ut koding som valgfag på 146 pilotskoler i over 50 kommuner kan vi skaffe oss viktige erfaringer med tanke på å innføre dette som et av de ordinære valgfagene som kan tilbys på alle skoler, understreker Røe Isaksen.

Lærerne på skolene som deltar i forsøket får gode muligheter til å øke sine teknologiske kunnskaper. Senter for IKT i utdanningen har utviklet en ny MOOC (nettbasert kurs) i programmering for lærere.

– Et viktig mål med å innføre koding som valgfag er å øke elevenes interesse for teknologi og realfag, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.


Fakta om prosjektet, klikk her.