Selv om det ikke nødvendigvis passer alle kommuner.

- Mobbing medfører seinskader og for enkelte traumer. For ein som har blitt mobba, kan venleg erting opplevast som mobbing i ettertid, seier Torbjørn Røe Isaksen ifølge Stavanger Aftenblad.

9. mars vedtok kommunalstyret for oppvekst at Stavanger skal få mobbeombud. 200.000 kroner årlig er bevilget til dette formålet. Flere fylkeskommuner har et lignende tilbud, men ingen andre kommuner.