I en pressemelding sendt ut mandag klokka 14, skriver Molde kommune at de ligger an til en overskudd på mellom 25 og 30 millioner kroner i 2015.

Står stor respekt av:

«Dette er særdeles gledelig og det synes som om de aller fleste og største økonomiske utfordringene gjennom året har endt ut med positivt fortegn for kommunen», heter det i pressemeldingen.

«Dette vitner om stor grad av utvist lojalitet til politiske vedtak og rådmannens bestillinger som det står stor respekt av. Her har både ledere, ansatte og tillitsvalgte gjort det som var nødvendig for at den økonomiske hovedmålsettingen for 2015 ble innfridd.»

Les mer om saken her