Tage Pettersen, ordfører i MossMoss er en av 21 norske kommuner med fritt brukervalg i hjemmetjenesten. 17 av dem har vært gjenstand for Forbrukerrådets undersøkelse av om kommunene har god og tilgjengelig informasjon om ordningen, om det er enkelt for brukerne å bytte tilbyder og om brukerne har tilgang på faste hjemmehjelpere. Alt dette oppfordrer Forbrukerrådet kommunen om å ha på stell, skriver Moss Dagblad.

Og blant de 17 undersøkte kommunene, er Moss blant de beste i klassen. Kommunen er en av sju som får et smilefjes som dom.

– Dette er noe å være stolt av, smiler ordfører Tage Pettersen (H) tilbake på sin Facebook-side.

Moss har fire kommersielle tilbydere av hjemmehjelp. To av dem tilbyr fast hjelper, slår undersøkelsen fast, og gir Moss ros for informasjonsarbeidet på nett og brosjyrer samt enkelheten i å bytte leverandør, skriver Moss Dagblad.

Les hele saken i Moss Dagblad.