- Vi fikk et flott maleri som vi ikke fikk med oss oppover i kveld og 250 000 kroner i prispenger. Det her gir en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet. Det er mange i Rissa-skolen og andre som fortjener stor takk og honnør for at Rissa drar hjem en gjev pris, sa Høyre-ordføreren.

Rissa kommune stakk av med seieren fordi de har en meget bred satsing på hele utdanningsløpet. De planlegger og gjennomfører på en forbilledlig måte, og de engasjerer bredt i lokalsamfunnet. Kommunen har vært spesielt flink til å skape gode samarbeidsarenaer, fra politisk ledelse og inn i skoler og barnehager, med foresatte og elever og også utover kommunens grenser. Rissa er en liten kommune som får til imponerende mye, var begrunnelsen fra KS for prisen.

Her kan du lese hele begrunnelsen.