– Vi har lagt stor vekt på kommunens ønske om nye boliger, og funnet en god løsning som også ivaretar hensyn til klima og miljø. Det er viktig at vi legger til rette for at flere kan bygge og eie sin egen bolig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Asker kommune vedtok i 2014 en plan for å få fart på boligbyggingen. Kommunen ønsket å ta sin del av befolkningsveksten i Osloregionen i form av å tilby flere leiligheter og rekkehus.
- Asker kommune planlegger for en stor befolkningsvekst, og gjør en god innsats for at flere skal kunne eie sin egen bolig, sier Sanner.


Les hele saken her.