– Dette er et utrolig sterkt resultat, og jeg er veldig lettet, sier ordfører Ole Ueland til solabladet.no.

Driftsbudsjettet for Sola kommune ble på hele 95,5 millioner kroner. Det tilsvarer 5,4 prosent av brutto driftsinntekter.

– Jeg er alltid litt spent når vi venter på dette regnskapet. Jeg er utrolig glad for at vi har et så sterkt resultat, sier han, og legger til at dette er det beste driftsresultatet kommunen har hatt så lenge han har vært ordfører. Det viser at omstillingene vi innførte fra 2010 gir den uttellingen vi ønsket, sier ordføreren.

Han roser samtidig de ansatte i kommunen for å utvise stor budsjettdisiplin. Kommunen hadde også i fjor en solid skatteinngang.