Lunner Høyre tok kontakt med regjeringen for å høre om det gikk an å gjøre noe med fotballforbundets regelverk – som gjorde det vanskelig for enslige, mindreårige asylsøkere å få spilletillatelse.

Kravpunktet som innebar at forbundet måtte ha Utlendingsdirektoratets offisielle vedtak om midlertidig oppholdstillatelse gjorde det umulig for de unge fotballspillerne å spille fotball, da de ikke har et slikt vedtak. Takket være initiativet fra Lunner kan unge asylsøkere nå spille fotballkamper.

Les hele saken her.