- Vi ønsker å gjøre noe helt konkret på dette området. Bakteppet er at barn som ikke kan språket godt nok ofte får vansker i utdanningsløpet, sier Høyres gruppeleder Renate Hægeland til Fædrelandsvennen.

Hægeland ønsker at det offentlige skal benytte de møtepunktene som finnes for å få flere barn med minoritetsbakgrunn inn i barnehager.

- Helsestasjoner er et godt eksempel på steder hvor det offentlige kan spille inn kommunens barnehagetilbud. Fra sommeren tilbyr vi gratis kjernetid for toåringer i barnehage. Dette er et tilbud vi vil at skal nå ut til flest mulig som i dag har barna sine hjemme, sier Hægeland.