De fem siste årene er det bygd 23 kilometer gang- og sykkelveier i Nord-Trøndelag til en pris av 219 millioner kroner. Det er fylkesråd Frode Revhaug (H) godt fornøyd med. Som ansvarlig for samferdsel i fylket stiller han likevel spørsmål om det ikke er mulig å få mer gangveg for pengene.

– Disse veiene er veldig kostnadskrevende med dagens standardkrav. Jeg ønsker nå at vi ser på om det er mulig å gjøre gang- og sykkelveiene billigere, sier Revhaug.

Han har utfordret Statens vegvesen på konsekvensene av å bruke andre standarder på framtidige prosjekter. Han trekker fram tre hovedpunkt:

  1. Mindre bærelag
  2. Smalere traseer
  3. Bruk av gatelys

– Det viktigste må være å få de myke trafikantene bort fra bilveien. Så må vi vurdere hvor god standard gang- og sykkelveien må ha fra sted til sted, sier Revhaug.

Han viser til at midlene krymper, og da tvinger det seg fram at pengene må brukes smartere og annerledes. Revhaug vet at det er mange strekninger i fylket hvor sikkerheten for skolebarn og andre trafikanter ikke er god nok.

– Mange kommuner har prosjekter de ønsker å gjennomføre. Derfor er det viktig at vi tenker nytt når vi til våren skal vurdere hvilke prosjekter vi får råd til i perioden 2018–2021, sier Revhaug.