Av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Regjeringens politikk skal bidra til at alle barnehager kommer opp på nivå med de beste. For å sikre alle barn et godt barnehagetilbud og en god overgang til skolen, vil vi ha mer systematisk arbeid med språk og læring i barnehagene. Barnehagen skal være opptatt av hvordan barna har det nå og i fremtiden. Det er ingen motsetning mellom å skape en trygg arena for lek i barnehagen og å forberede barna til skolen.

Vi skal bygge videre på det beste i norsk barnehagetradisjon. Regjeringen vil ikke ha mål for hva barna skal lære i barnehagen og vi vil ikke at barn skal måles etter bestemte kriterier, slik Margareth Sandvik hevder (Dagsavisen 30. mai). Det vi er opptatt av er at barna skal ha et godt språklig utgangspunkt, ha tro på seg selv, kunne samhandle med andre og ha lyst til å lære når de begynner på skolen.

Gode barnehagelærere har kunnskap om hvordan små barn best lærer og utvikler seg. De vet at leken er nøkkelen for at barn skal lære og trives i barnehagen. Å legge til rette for bedre språkarbeid og læring i barnehagene, betyr ikke at barna skal måles.

Med vårt forslag til veiledende språknorm vil vi gi de ansatte et frivillig verktøy. Den kan gjøre det lettere for ansatte og foreldre å følge barnets språkutvikling tettere, og den kan gjøre de ansatte mer bevisste på hvilke begreper de bruker når de er sammen med barna. En norm vil være basert på grundig utredningsarbeid i tett dialog med fagfolk og forskere.