Lavere satser enn opprinnelig foreslått av bompengeselskapene og Arbeiderpartiet, og et tak på antall passeringer pr måned.

Med brikke vil det koste 28 kroner en vei gjennom alle tre bomstasjonene på E18 i Indre Østfold. For tunge kjøretøyer 63 kroner. På fv128 hhv 20 og 45 kroner.. Motorsykler, busser, utrykningskjøretøyer, el-bil og hydrogenbil er fritatt for avgift.

Kjører du over 30 ganger igjennom den samme bomstasjonen, blir de overskytende reisende gratis. Noe ikke minst de som driver næring, eller kjører mye internt i Indre Østfold, vil få stor glede av.

Vi klarte dessverre ikke å få til passeringstak for tyngre kjøretøyer,men vi hindret den foreslåtte økningen ,som ble foreslått av AP.

Noen mener dette til gjengjeld betyr betydelig flere år, etter 2022, med innkreving. Men Regjeringen har lagt opp til en rentekompensasjonsordning, tallet på bompengeselskaper reduseres (og dermed lavere driftskostnader) og en forventet trafikkøkning også på E18 gjør at budsjettene kan forbedres i riktig retning.

I tillegg har Samferdselsdepartementet nå gjort vedtak om å etablere et statlig selskap som skal få mer fart og helhetlig utbygging av Europaveiene. Gjennom varianter av OPS-utbygging vil kostnadene gå ned, og på sikt kan dette komme både E18 gjennom Follo/Indre Østfold og andre større prosjekt til gode.

Vi vil også løfte inn Østfold som en godt egnet lokalisering av administrasjonen for dette statlige veiselskapet,noe som kan gi 30-40 ny statlige jobber. Vi er «underdekket» med slike arbeidsplasser i dag.

Vi og våre to partier i Regjering jobber hver dag for at regionen vår skal være en attraktiv region å bo i, og etablere seg i. Vedtaket i Samferdselsdepartementet er faktisk et godt bidrag i så henseende.