Tilstrømmingen av flyktninger og asylsøkere har gitt kommunene utfordringer. I april bli integrering et sentralt tema på Høyres landsmøte. Og til våren kommer også en stortingsmelding.

I dette arbeidet er Mudassar Kapur sentral. Han er stortingsrepresentant fra Oslo og integreringspolitisk talsmann for Høyre. I likhet med en rekke andre Høyre-politikere er han på turné landet rundt for å lytte, lære og få innspill.

Les hele saken her.