– Det nye systemet vil bli mer rettferdig. I dag er det mange kronisk syke som ikke står på diagnoselisten, det vil si at de må betale egenandeler for fysioterapi. Mange har det samme behovet for fysioterapi som de som i dag får gratis behandling. Det gjelder for eksempel en rekke kreftpasienter, pasienter med ME og fibromyalgi, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Les hele saken her.