– La meg være ung, synger vi som ikke lenger er det. Vi husker bare de rosenrøde stundene. Vi har glemt dem som var grå og fortrengt dem som var kullsvarte. Vi har glemt angsten for ikke å få til og angsten for ikke å høre til. Vi har glemt angsten for angsten.

«Det er en stor jobb å være ung og bli voksen», sier Peder Kjøs, psykologen i serien «Jeg mot meg» på NRK. Han har helt rett. Det var en stor jobb da jeg var ung. Men jeg tror den er enda større og enda tøffere i dag. Forventningene har blitt høyere. Mulighetene flere. Unge i dag møter krav – ikke minst fra seg selv – om at de kan bli hva som helst. Da er ingenting godt nok.

Mer stress, større press
Dagens unge kalles «Generasjon perfekt» med god grunn. De røyker og drikker mindre enn unge noen gang har gjort. De gjør det bedre på skolen enn unge noen gang har gjort. De trimmer mer og spiser sunnere enn unge noen gang har gjort. Men mange av dem strever med presset, stresset og angsten for ikke å være bra nok eller lykkelig nok. «Vi er ulykkelige fordi vi ikke er fullkomment lykkelige», sier Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom.

Les hele kronikken til Bent Høie på NRK Ytring her