– Det er mange som har vært standhaftige og har stått på og presset på med tyngde etter hvert som tiden har gått. jeg vil fremheve sorenskriveren for å ha hatt en vedvarende utholdenhet i saken. Det har vært et kollektiv løft der både domstolsadministrasjonen, politiet og advokatstanden har vært tungt på banen. Dette er en bevilling som Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre står sammen om, sier Anders B. Werp, justispolitiker i Høyre.

Les hele saken på dt.no