Helge Lurås retter i Aftenposten ensidig kritikk mot at Norge skal bidra i kampen mot ISIL. Han forventer heller at våre allierte skal land ta belastningen med å nedkjempe ISIL. Et terrorregime som verden knapt har sett maken til. 

Norge skal sende 60 soldater for å lære opp styrker som skal delta i kampen mot ISIL. Norge deltar i en koalisjon bestående av 65 stater og organisasjoner. Det har lenge vært et ønske fra blant andre våre nære allierte USA og Frankrike om at Norge skal bidra mer. FNs sikkerhetsråd har pålagt alle land medlemsland å vurdere og styrke innsatsen i kampen mot ISIL i Irak og Syria. Et militært nederlag for ISIL er helt nødvendig for å oppnå fred i Syria. 

ISIL har inntatt områder i Syria og Irak med ekstrem vold. Væpnet konflikt og ISILs brutale fremferd har drevet folk på flukt fra sine hjem i frykt og fortvilelse. ISIL er en trussel langt utover regionen. Europa utsetets for terror og vold slik vi har sett i Paris Brussel og Tyrkia. Unge mennesker er radikalisert og vervet som fremmedkrigere også i Norge. Norge vil bidra militært og sivilt i kampen mot ISIL. Det er vår internasjonale forpliktelse.