Alle som møter barn i sitt daglige arbeid, må se, høre og handle på barnas vegne. Barnevernet har et særlig ansvar for å sikre at barn som lever under forhold som kan skade helsen og utviklingen deres, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet er avhengig av at voksne som er bekymret for et barn, melder fra til barneverntjenesten i kommunen. Melder vi ikke fra, svikter vi barna.

Det skriver Torbjørn Røe Isaksen (H), Bent Høie (H), Solveig Horne (Frp) og Anders Anundsen (Frp) i Aftenposten 20. januar. Les hele saken her.