Av Bente Stein Mathisen (H)

Det er stor oppmerksomhet om økt arbeidsledighet i enkelte fylker, men samtidig er det vekst i sysselsettingen på Østlandet. Regjeringens politikk virker. Det er nedgang i arbeidsledigheten i halve Norge.

For andre måned på rad ser vi at den registrerte ledigheten går ned. Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i store deler av landet. I hele 10 av 19 fylker går faktisk arbeidsledigheten ned, og Akershus er ett av fylkene. Det er 11 prosent økning i ledige stillinger hos Nav, og bedriftene melder om at de har planer om å ansette flere i år enn i fjor.

Dette viser med all tydelighet at situasjonen ikke er like mørk over hele landet, snarere tvert imot.

Les hele saken på budstikka.no