Listen på de ni strekningene Helleland nå presenterer er en oversikt over hvor hun og Høyre mener regjeringen bør starte med konkurranseutsetting av jernbane-nettet i Norge:

• Bergen – Voss (Bergensbanen)
• Stavanger – Egersund (Jærbanen)
• Oslo S – Kristiansand - Egersund (Sørlandsbanen)
• Oslo – Skien (Vestfoldbanen) (IC-strekning #1)
• Steinkjer – Trondheim – Melhus (Trønderbanen, «Trondheimspendelen», som nylig ble utvidet til Melhus)
• Oslo – Halden (Østfoldbanen) (InterCity-strekning #2)
• Oslo – Lillehammer (IC-strekning #3)
• Bodø-Fauske
• I tillegg til dagens allerede konkurranseutsatte Gjøvikbane