– Senterpartiets plan legger for liten vekt på at de små sykehusene utmerket godt kan drive avansert medisin, og det er der vi kommer til å få økningen i fremtiden – med kols, hjerteinfarkt, slag, diabetes og så videre. Jeg synes ikke planen fanger opp dette, sier hun.

Les hele saken her.