Av Torbjørn Røe Isaksen (publisert i Dagsavisen 30. juni 2016)


Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) må ha fulgt usedvanlig dårlig med i timen når hun vinker farvel til Høyres barnehager i Dagsavisen 23. juni. Kanskje skyldes det at det er juni måned og «kose- og surremåned med lite struktur» også i byrådet?

Regjeringens barnehagepolitikk har faktisk latt seg inspirere av Oslo på flere områder. Hovedstaden er en av kommunene som jobber mest systematisk med språk i barnehagen, og det har de fortsatt med også under nytt byråd. Det er viktig og nødvendig. I en mangfoldig by som Oslo, med så høy andel minoritetsbarn, er det å kunne norsk avgjørende for lek, vennskap, læring og integrering. Vårt mål er at alle barn skal kunne norsk når de begynner på skolen. Da er barnehagen uvurderlig med sin kombinasjon av lek, omsorg og læring. Det var også et viktig poeng i barnehagemeldingen regjeringen nylig la frem.

Av våre 30 forslag i barnehagemeldingen fikk nesten alle tilslutning, blant annet et viktig forslag som jeg snakket om i Dagsavisen 2. mars i år: Vi skal nå stille krav om at alle ansatte i barnehagen snakker godt nok norsk. En mindretallsregjering havner imidlertid av og til i mindretall, og Stortinget sluttet seg ikke til forslagene om veiledende språknorm og utbyttebeskrivelse. Samtidig er det store bildet er at regjeringen og samarbeidspartiene satser tungt på barnehagene – og får gjennomslag. Høyre-FrP-regjeringen har satset mer på kvalitet i barnehagen enn noen tidligere regjering. Vi vil i 2016 bruke totalt 400 millioner kroner på tiltak for å fremme kvalitet i barnehagen. Det er mer enn en dobling siden 2013. Sammen med samarbeidspartiene har vi sørget for at mange flere får mulighet til å gå i barnehage, og utvidet retten til plass med to måneder. Fra høsten 2016 vil 9 600 flere barn ha lovfestet rett til plass.

Tellevik Dahl nevner også en bemanningsnorm for hvor mange voksne vi skal ha i barnehagen. Byråden burde ha merket seg at på det feltet har regjeringen de nøyaktig samme ambisjonene som Arbeiderpartiet: Vi skal ha en bemanningsnorm på plass senest innen 2020. At Arbeiderpartiet vil lage konflikt om en sak vi er enige om, går inn i et kjent mønster fra et parti som virker mer opptatt av å kritisere regjeringen enn av å presentere egne politiske løsninger. Vi er altså enige om at det trengs en bemanningsnorm, men det må være lov å minne byråden i Oslo om at hun ikke behøver å vente på staten. Nå som Arbeiderpartiet har innført eiendomsskatt i Oslo vil de kanskje oppfylle sine egne valgløfter?