Av Marit Berger Røsland (H), statssekretær i Utenriksdepartementet


Les hele saken her