Det åpner torsdag 9. mars klokken 13.00 og varer til søndag 12. mars klokken 14.00. Hovedtema er Høyres program for 2017-2021, og andreutkastet kan du laste ned her. [5.1 MB]

Forhandlingene finner sted i den nye kongresshallen i tilknytning til Thon Hotel Oslo Airport, nærmere bestemt Thon Congress Gardemoen. Et nytt landsmøtehotell for Høyre.

Landsmøtedokumentet kan du laste ned her [1.4 MB]

Resolusjonsheftet kan du laste ned her [977.8 KB]

Nyheter fra landsmøtet vil bli lagt ut her


Om landsmøtet

Landsmøtet består av Sentralstyret, Stortingsgruppen, Regjeringsgruppen, leder av Sametingsgruppen, fylkesordførerne, eller gruppeleder i fylkestingsgruppen i de fylker Høyre ikke har fylkesordfører, en representant fra Høyres Kvinneforum i hvert fylke, like mange delegater fra hver fylkesorganisasjon som fylket velger stortingsrepresentanter med tillegg av 1 pr. oppnådd 15.000 Høyrestemmer ved sist avholdte stortingsvalg, 1 delegert valgt av Svalbard Høyre, 20 av Unge Høyres Landsforbund, 6 av Høyres studenter, 7 av Senior Høyres Landsforbund og generalsekretæren. De delegertes fullmakter skal godkjennes av Landsmøtet.

Sentralstyret kan gi medlemmer av komiteer, styrer og utvalg adgang til å delta i Landsmøtet uten stemmerett.

Landsmøtet holdes ordinært hvert år. Landsmøtet innkalles med minst 3 måneders varsel. Forslag og saker som ønskes behandlet må være sendt Sentralstyret 2 måneder før møtet. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de delegerte er til stede.

Etter innstilling fra Sentralstyret velger Landsmøtet en valgkomite for 2 år. Valgkomiteen består av leder, nestleder, 9 medlemmer og 5 varamedlemmer. Etter innstilling fra valgkomiteen velger Landsmøtet leder, 1. og 2. nestleder, leder av Høyres Kvinneforum, 2 medlemmer av Arbeidsutvalget, 4 medlemmer av Sentralstyret og revisor. Fylkeslederne i Høyres Kvinneforum fremmer forslag på leder av Høyres Kvinneforum. Alle valg gjelder for 2 år.

Landsmøtet behandler Sentralstyrets årsberetning og vedtar partiets programmer. Landsmøtet vedtar partiets lover.


Landsmøtet vil bli sendt live på tv.hoyre.no og på hoyre.no


Timeplan - tentativ

Torsdag
Kl. 13.00 Åpning m/lederens tale
Kl. 14.25 Debatt
Kl. 16.00 Pause
Kl. 16.30 Forhandlingene fortsetter
Kl. 20.00 Dagen avsluttes/pause i forhandlingene
Kl. 21.00 Middag
Fredag
Kl. 09.00 Åpning/forhandlingene fortsetter
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.30 Forhandlingene fortsetter
Kl. 17.20 Pause
Kl. 17:50 Forhandlingene fortsetter
Kl. 19.30 Dagen avsluttes/pause i forhandlingene
Kl. 20.30 Middag
Lørdag
Kl. 09.00 Åpning/forhandlingene fortsetter
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 14.00 Forhandlingene fortsetter
Kl. 17.30 Dagen avsluttes/pause i forhandlingene
Kl. 20.00 Festmiddag
Søndag
Kl. 09.00 Åpning/forhandlingene fortsetter
Kl. 14.00 Møtet hevesKontakt oss