Det åpner torsdag 9. mars klokken 13.00 og varer til søndag 12. mars klokken 14.00. Hovedtema er Høyres program for 2017-2021, og andreutkastet kan du laste ned her. [5.1 MB]

Forhandlingene finner sted i den nye kongresshallen i tilknytning til Thon Hotel Oslo Airport, nærmere bestemt Thon Congress Gardemoen. Et nytt landsmøtehotell for Høyre.

Nyheter fra landsmøtet vil bli lagt ut her


Om landsmøtet

Landsmøtet består av Sentralstyret, Stortingsgruppen, Regjeringsgruppen, leder av Sametingsgruppen, fylkesordførerne, eller gruppeleder i fylkestingsgruppen i de fylker Høyre ikke har fylkesordfører, en representant fra Høyres Kvinneforum i hvert fylke, like mange delegater fra hver fylkesorganisasjon som fylket velger stortingsrepresentanter med tillegg av 1 pr. oppnådd 15.000 Høyrestemmer ved sist avholdte stortingsvalg, 1 delegert valgt av Svalbard Høyre, 20 av Unge Høyres Landsforbund, 6 av Høyres studenter, 7 av Senior Høyres Landsforbund og generalsekretæren. De delegertes fullmakter skal godkjennes av Landsmøtet.

Sentralstyret kan gi medlemmer av komiteer, styrer og utvalg adgang til å delta i Landsmøtet uten stemmerett.

Landsmøtet holdes ordinært hvert år. Landsmøtet innkalles med minst 3 måneders varsel. Forslag og saker som ønskes behandlet må være sendt Sentralstyret 2 måneder før møtet. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de delegerte er til stede.

Etter innstilling fra Sentralstyret velger Landsmøtet en valgkomite for 2 år. Valgkomiteen består av leder, nestleder, 9 medlemmer og 5 varamedlemmer. Etter innstilling fra valgkomiteen velger Landsmøtet leder, 1. og 2. nestleder, leder av Høyres Kvinneforum, 2 medlemmer av Arbeidsutvalget, 4 medlemmer av Sentralstyret og revisor. Fylkeslederne i Høyres Kvinneforum fremmer forslag på leder av Høyres Kvinneforum. Alle valg gjelder for 2 år.

Landsmøtet behandler Sentralstyrets årsberetning og vedtar partiets programmer. Landsmøtet vedtar partiets lover.


Landsmøtet vil bli sendt live på tv.hoyre.no og på hoyre.no


Timeplan - tentativ

Torsdag
Kl. 13.00 Åpning m/lederens tale
Kl. 14.25 Debatt
Kl. 16.00 Pause
Kl. 16.30 Forhandlingene fortsetter
Kl. 20.00 Dagen avsluttes/pause i forhandlingene
Kl. 21.00 Middag
Fredag
Kl. 09.00 Åpning/forhandlingene fortsetter
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.30 Forhandlingene fortsetter
Kl. 17.20 Pause
Kl. 17:50 Forhandlingene fortsetter
Kl. 19.30 Dagen avsluttes/pause i forhandlingene
Kl. 20.30 Middag
Lørdag
Kl. 09.00 Åpning/forhandlingene fortsetter
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 14.00 Forhandlingene fortsetter
Kl. 17.30 Dagen avsluttes/pause i forhandlingene
Kl. 20.00 Festmiddag
Søndag
Kl. 09.00 Åpning/forhandlingene fortsetter
Kl. 14.00 Møtet hevesKontakt oss