Dette er vedtatt

Økt innsats for renere hav (resolusjon B) [228.3 KB]

Internasjonalt samarbeid er viktigere enn på lenge (resolusjon D) [224.2 KB]

Vi tror på hele Norge! (resolusjon E) [230.5 KB]

Uttalelse: Ulveforliket [178.2 KB] (C)

Uttalelse: Innsats mot ungt utenforskap [203.4 KB] (A)

Høyres stortingsvalgprogram for 2017-2021Høyres landsmøte 2017 åpnet torsdag 9. mars klokken 13.00 og varte frem til søndag 12. mars klokken 14.00. Hovedtema er Høyres program for 2017-2021, og andreutkastet som ble behandlet kan du laste ned her. [5.1 MB]

Forhandlingene fant sted i den nye kongresshallen i tilknytning til Thon Hotel Oslo Airport, nærmere bestemt Thon Congress Gardemoen. Et nytt landsmøtehotell for Høyre.

Landsmøtedokumentet kan du laste ned her [1.4 MB]

Resolusjonsheftet kan du laste ned her [977.8 KB]

Endringsforslag til partiprogrammet finner du her [1.3 MB]

Redaksjonskomiteens innstilling finner du her [1.2 MB]

Delegater finner du her [476.5 KB]

TV-innslag fra landsmøtet finner du her 


Timeplan - tentativ

Torsdag
12:30 Salen åpner
13:00 Åpning
13:40 Erna Solberg taler
14:25 Beretningsdebatt
16:00 Pause
16:30 Resolusjonskomiteens innstilling
17:00 Programbehandling, innledning ved Torbjørn Røe Isaksen
- Vi tror på Norge
- Grønn omstilling og en bærekraftig fremtid, innledning ved Nikolai Astrup
19:30 Uttalelse
20:00 Middag

Fredag
09:00 Programbehandling
- Raskere frem og tryggere hjem
- En god start i livet, innledning ved Henrik Asheim og Kristin Vinje
12:00 Lunsj og delegasjonsfotografering
13:30 Programbehandling
- En god start i livet
- Pasientenes helsetjeneste, innledning ved Bent Høie
16:30 Pause
17:00 Programbehandling
- Pasientenes helsetjeneste
18:10 Norge i verden, innledning ved Børge Brende
18:30 Uttalelse
18:50 Programbehandling
- Kultur, idrett og mangfold, innledning ved Linda H. Helleland
19:30 Middag

Lørdag
09:00 Programbehandling
- Sikre og skape arbeidsplasser, innledning ved Monica Mæland
12:00 Lunsj og husbesøk (forhåndspåmelding)
14:00 Programbehandling
- Sikre og skape arbeidsplasser
- Trygghet for hjelp når du trenger det, innledning ved Anniken Hauglie
15:15 Sjur Lindebrækkes menneskerettspris
15:45 Programbehandling
- Et trygt land, innledning ved Ine Eriksen Søreide
17:30 Møteslutt
20:00 Landsmøtemiddag

Søndag
09:00 Valg av valgkomité, kontingentvedtak
09:10 Programbehandling
- Et trygt land
- Fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, innledning ved Trond Helleland og Frank B. Jensen
12:30 Uttalelse
13:00 Avslutningsseremoni og Erna Solbergs avslutningstale
14:00 Seneste sluttidspunkt

Om landsmøtet

Landsmøtet består av Sentralstyret, Stortingsgruppen, Regjeringsgruppen, leder av Sametingsgruppen, fylkesordførerne, eller gruppeleder i fylkestingsgruppen i de fylker Høyre ikke har fylkesordfører, en representant fra Høyres Kvinneforum i hvert fylke, like mange delegater fra hver fylkesorganisasjon som fylket velger stortingsrepresentanter med tillegg av 1 pr. oppnådd 15.000 Høyrestemmer ved sist avholdte stortingsvalg, 1 delegert valgt av Svalbard Høyre, 20 av Unge Høyres Landsforbund, 6 av Høyres studenter, 7 av Senior Høyres Landsforbund og generalsekretæren. De delegertes fullmakter skal godkjennes av Landsmøtet.

Sentralstyret kan gi medlemmer av komiteer, styrer og utvalg adgang til å delta i Landsmøtet uten stemmerett.

Landsmøtet holdes ordinært hvert år. Landsmøtet innkalles med minst 3 måneders varsel. Forslag og saker som ønskes behandlet må være sendt Sentralstyret 2 måneder før møtet. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de delegerte er til stede.

Etter innstilling fra Sentralstyret velger Landsmøtet en valgkomite for 2 år. Valgkomiteen består av leder, nestleder, 9 medlemmer og 5 varamedlemmer. Etter innstilling fra valgkomiteen velger Landsmøtet leder, 1. og 2. nestleder, leder av Høyres Kvinneforum, 2 medlemmer av Arbeidsutvalget, 4 medlemmer av Sentralstyret og revisor. Fylkeslederne i Høyres Kvinneforum fremmer forslag på leder av Høyres Kvinneforum. Alle valg gjelder for 2 år.

Landsmøtet behandler Sentralstyrets årsberetning og vedtar partiets programmer. Landsmøtet vedtar partiets lover.

Her får du en oversikt over delegater på landsmøtet [399.4 KB]


Høyres voterings- og talerlistesystem

På Landsmøtet bruker delegatene systemet HLM17.no for å tegne seg til talerlisten, ta replikk og avgi stemme i jevne voteringer. Man får også tilgang til hele talerlisten, og mulighet til å sende endringsforslag til resolusjoner via HLM17.no. Alle delegater oppfordres til å ta med en smarttelefon, nettbrett eller laptop til dette.

Alle får utdelt bruksanvisning i plastlommen med navnskilt ved innsjekk, og du kan få hjelp av servicekorpset.

Last ned bruksanvisning her
[758.5 KB]


Landsmøtet vil bli sendt live på tv.hoyre.no og på hoyre.no


Kontakt oss